×

Cenník služieb Veštenie cez e-mail

Podľa počtu položených otázok:
Jedna položená otázka: 10,- EUR
Dve položené otázky: 15,- EUR
Tri položené otázky: 20,- EUR

Ako to funguje?
Po vyplnení formuláru sa zosumarizuje cena na základe počtu vami zadaných otázok. Na e-mail, ktorý ste zadali, dostanete potvrdzovací e-mail s informáciami potrebnými na vykonanie platby.

Dôležité!
K vešteniu pristupujeme až po vykonaní platby v prospech účtu veštca, ktorý je vedený v Tatra banke
IBAN: SK91 1100 0000 0029 4504 8264 Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2945048264/1100

Pre správne spárovanie vašej platby je potrebné, aby ste presne postupovali podľa inštrukcií,
ktoré vám prídu na e-mail, ktorý ste zadali v objednávke.

Služba je určená pre osoby staršie ako 18 rokov.

Dodávateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na otázku/y. V tomto prípade sa služba/otázka/y nespoplatňuje/ú.
V prípade že si želáte za vybranú službu zaslať doklad o zaplatení, je potrebné zaslať Vašu celú kontaktnú adresu.
V prípade, že máte záujem o osobnú konzultáciu Vašich otázok, môžete ma kontaktovať na email vestec@vestec.sk
Ak si želáte vedieť odpoveď na Vašu minulosť, prítomnosť či budúcnosť, napíšte konkrétne čo si želáte vedieť z Vašej minulosti, prítomnosti či budúcnosti.

Na vybrané služby sa nevzťahuje záruka, nakoľko sa jedná o duševné vlastníctvo dodávateľa (veštca)

Uvedené ceny sú koncové a sú uvedené s DPH 20%